สํวโร

สํวโร อ่านว่่า สังวะโร แปลว่า ผู้สำรวม, ระวัง

สํวโร Read More »