อตฺตทนฺโต

อตฺตทนฺโต อ่านว่า อัดตะทันโต แปลว่า ผู้มีคนฝึกแล้ว , ผู […]

อตฺตทนฺโต Read More »