อตฺถกาโม

อตฺถกาโม อ่านว่า อัดถะกาโม แปลว่า ผู้มุ่งประโยชน์

อตฺถกาโม Read More »