เกิดก็เจ็บ ตายก็เจ็บ

เกิดก็เจ็บ ตายก็เจ็บ มิรู้จบ แล้วจะโกรธ แล้วจะเกลียด ทำ […]

เกิดก็เจ็บ ตายก็เจ็บ Read More »