กะระณียะเมตตะสุตตัง (ป้องกันยักษ์หรืออมนุษย์มารังครวญ)

กะระณียะเมตตะสุตตัง พระสูตรว่าด้วยการเจริญเมตตา ใช้สวดเ […]

กะระณียะเมตตะสุตตัง (ป้องกันยักษ์หรืออมนุษย์มารังครวญ) Read More »