ธรรมพร

สมเด็จพระญาณสังวร, สมเด็จพระสังฆราช, ธรรมพร, อย่าท้อแท้, ท้อแท้, มีค่า, ลูกหลาน, รำคาญ, ช่วยเหลือ, กลอน, อ่อนโยน, อย่าท้อถอย, ท้อถอย, ช่างเขา, อดทน