ฟ้าอยู่สูง ดินอยู่ต่ำ

ฟ้าอยู่สูง ดินอยู่ต่ำ   คนยังตามขึ้นไปจับบนขอบฟ้า

ผาอยู่สูง เหวห้วงลึก คนก็ยังตามปีนป่าย หรือย่อนกายลงไปหา

ชั่วทำง่าย สำหรับคนที่ชอบทำชั่ว แต่คนดีนั้นทำยาก 

ดีก็ทำง่าย สำหรับคนที่ชอบทำดี แต่คนชั่วนั้นทำยาก 

คนเกิดก่อนย่อมรู้ดีกว่า คนเกิดทีหลัง

แต่คนเกิดที่หลัง ก็ยังรู้ดีกว่าคนเกิดก่อน (เหตุเพราะมันคนละยุค

คนละสมัย) แต่เราควรเชื่อ และเคารพคนที่เกิดก่อน

เพราะ คนเกิดก่อน เคยอาบน้ำร้อนมาก่อน (ท่านว่าไว้อย่างนั้น)

 

     สิทธิชา

 

ถึงเป็นคนไร้คู่ ก็อย่าอยู่อย่างไร้ค่า

เถาวัลย์

เถาวัลย์,สุนทรภู่,บิดา,มารดา,ดอกเถาวัลย์,ใจมนุษย์,เจรจา,น้ำใจ,คน,มนุษย์

ประโยชน์เรา ประโยชน์เขา

ดอกไม้เติมสี วลีเติมคำหวาน มดงานช่วยกันทำรัง

12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ