พุทธศาสนาเป็นของใคร ?????

มีหลายคน ถามว่า พระคุณเจ้า     มีแต่เรื่อง ค่ำเช้า ข่าวเสื่อมเสีย

ว่อนทั่วเน็ต ดูแล้ว ใจอ่อนเพลีย    หมดศรัทธา เลยเนี๊ย ทำฉันใด

ฝ่ายอาตมา เลยแจ้ง แถลงบอก     โยมซ้ำซอก เสียหาย ที่ตรงไหน

พระทำตัว ไม่ดี ช่างท่านไป        โยมอย่าเอา จิตใจ ใส่แบกตัว

โยมด่าพระ ว่าให้พระ โยมสุขเหรอ        หรือแค่เพ้อ ตามกระแส โลกปั่นหัว

บ่อนทำลาย ศาสนา เข้าพันพัว          ยังจะปล่อย คนชั่ว คอยย้ำยี

พุทธศาสนา มิใช่ เป็นของพระ          แต่เป็นของ พุทธะ บริษัทสี่

อุบาสก อุบาสิกา ภิกษุ ภิกษุณี     ทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นพุทธ โปรดจดจำ

ข่าวเสื่อมเสีย ของพระ ที่ออกสื่อ      เป็นการสร้าง กระแสซื้อ คอยยีย่ำ

ใช้ความเชื่อ แรงศรัทธา คอยกระทำ     ถล่มซ้ำ แค่พริบตา ก็จมกอง

พระไม่ดี แทนที ช่วยกันบอก      ไม่น่าออก ประจานสื่อ เป็นรอบสอง

มีหลายคน ไม่ศรัทธา เขาตริตรอง      จะมาซ้ำ ให้หมอง มีราคี

คนศรัทธา อยู่แล้ว เขาก็เบื่อ       หมดความเชื่อ แรงศรัทธา ก็หายหนี

เพราะมัวแต่ ผลักภาระ ให้พระชี        ว่าพุทธนี้ คือพระ มิใช่ตัว

เลยเจ็บซ้ำ เมื่อรู้ข่าว ประจานพระ      ที่ไม่ละ มัวหลงโลก น่าปวดหัว

แทนทีจะ หาทางแก้ ลบหมองมัว       กลับมาซ้ำ เหยียบหัว ให้จมดิน

ข่าวพระดัง พระไม่ดี ใครเล่าสร้าง     มิก่อร้าง ขึ้นเอง จากเศษหิน

ก็โยมนั้น สร้างท่าน จากพื้นดิน       ด้วยทรัพย์สิน ปรนปรือ จนลืมกัน

จงหยุดโทษ พระเณร ก่อนเถิดหนา      หันกลับมา มองตัวเอง หยุดเย้ยหยัน

ด่าพระแล้ว เจ้าเจริญ จงด่ากัน           แต่ด่าแล้ว เหมือนทุกวัน ด่าทำใม…

(หันมาศึกษาพุทธศาสนาให้ท่องแท้ เพื่อบวช แนะนำญาติมิตร หรือทำบุญจะได้ไม่มีเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้  ; พระก็มาจากฆารวาสผู้ออกบวช)

Cr..กมฺมาภิรโต ภิกฺขุ……