โลกไม่เคยหลับไหล

โลกไม่เคยหลับไหล
โลกไม่เคยหยุดนิ่ง
อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่ทราบจริง
แต่ชีวิตย่อมมีวันสิ้น…แน่เอย