อรุโณ

อรุโณ อ่านว่า อะรุโน แปลว่า ชื่ออรุณ, รุ่งเช้า อาทิตย์แรกขึ้น