แม้ยิ่งใหญ่ ในแผ่นดิน ยังดิ้นดับ

แม้ยิ่งใหญ่ ในแผ่นดิน ยังดิ้นดับ
ต้องยอมรับ มัจจุราช ไม่อาจฝืน
ทรัพย์สมบัติ เงินทอง ดั่งกองฟืน
รอคนอื่น ยื้อแย่ง แบ่งกันรวย
พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล