ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์

ภาพหน้าจอมือถือ, ปัญญา ว ธเนน เสยฺโย, ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์,