อนุโมทนา

พฤษภาคม 7, 2019 0 Comments

อนุโมทนา แปลว่า ความยินดีตาม, ความพลอยยินดี หมายถึง การ …

กรรม

พฤษภาคม 7, 2019 0 Comments

กรรม แปลว่า การทำ, การกระทำ เป็นคำ กลาง ๆ ยังไม่บ่งว่าเ …

กรรมวาจาจารย์

พฤษภาคม 7, 2019 0 Comments

     กรรมวาจาจารย์ (อ่านว่า กำมะวาจาจาน) แปลว่า อาจารย์ …

กรรมฐาน

พฤษภาคม 7, 2019 0 Comments

กรรมฐาน (อ่านว่า กำมะถาน) แปลว่า ที่ตั้ง แห่งกรรมคืองาน …

คารวะ

ตุลาคม 8, 2018 0 Comments

คารวะ แปลว่า ความเคารพ, ความตระหนัก  ความเชิดชูให้ลอยเด …

ขานนาค

ตุลาคม 8, 2018 0 Comments

ขานนาค คือ การกล่าวคำขอบรรพชาอุปสมบท ของนาคในพิธีบวช    …

ธาตุ

ตุลาคม 8, 2018 0 Comments

ธาตุ  แปลว่า สิ่งที่ทรงสภาพของตนไว้ คือ ไม่เปลี่ยนสภาพต …

นมัสการ

ตุลาคม 8, 2018 0 Comments

นมัสการ แปลว่า การทำความนอบน้อม, การทำความเคารพด้วยการย …

บารมี

ตุลาคม 8, 2018 0 Comments

บารมี คือ คุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวด เพื่อบรรลุจุดห …

บอกศักราช

สิงหาคม 17, 2018 0 Comments

บอกศักราช หมายถึง การบอกวัน เดือน ปี ปัจจุบัน การบอกศัก …