ชยานนฺโท

ชยานนฺโท อ่านว่า ชะยานันโท แปลว่า ผู้มีความชนะเป็นเครื่องเพลิดเพลิน