ชยาภินนฺโท

ชยาภินนฺโท อ่านว่า ชะยาภินันโท แปลว่า ผู้เพลิดเพลินยิ่งในความชนะ