แม่กดไล้ค์ไม่เป็น แต่แม่เลี้ยงลูกจนโต

แม่กดไล้ค์ไม่เป็น แต่แม่เลี้ยงลูกจนโต, แม่กดไลค์ไม่เป็น, แม่เลี้ยงลูก, แม่, ลูก, แม่ลูก, กลอน, facebook

ขอบคุณเครดิตภาพจาก พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล