งดเว้นการทำร้าย ปากร้าย คิดร้าย

งดเว้นการทำร้าย ปากร้าย คิดร้าย, งดเว้น, ทำร้าย, ปากร้าย, คิดร้าย, งดเว้นกาทำร้าย, เจดีย์, พบค่ำ

ขอบคุณเครดิตภาพจาก พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล