อย่าลืม…นะว่าสุดท้ายแล้ว

อย่าลืม…นะว่าสุดท้ายแล้ว
อย่าลืม… ว่าวันหนึ่งเราจะแก่
อย่าลืม… ว่าวันหนึ่งเราจะเจ็บ
อย่าลืม… ว่าวันหนึ่งเราจะตาย
อย่าลืม… ว่าวันหนึ่งเราจะพลัดพราก
อย่าลืม… ว่าชีวิตมิใช่ “ของเรา”
อย่าลืม… ว่าเวลาไม่อาจรีไซเคิล
อย่าลืม… ว่ามีชีวิตใครรอเราอยู่…!!!