ยังมีลมหายใจ จงสู้ต่อ

ลมหายใจ, ยังมีลมหายใจ, สู้ต่อไป, สู้สู้, น้ำ, หยดน้ำ, หยดน้ำค้าง, ยังมีลมหายใจ จงสู่ต่อ
ถึงวันนี้ไม่มีใคร ก็ยังมีลมหายใจ (อยู่)

ขอบคุณเครดิตภาพ และคำคมธรรมะ ดี ๆ

จาก พระมหาวิทยา  ปริปุณฺณสีโล