ตัวอย่างที่ดี ดีกว่าคำสอน

ตัวอย่างที่ดี, ดีกว่าคำสอน, ตัวอย่าง, คำสอน, ดี, ความดี, ทำเป็นตัวอย่าง, example, goodness
ตัวอย่างที่ดี, ดีกว่าคำสอน, ทำเป็นตัวอย่าง, example, goodness