ขอให้ได้เป็นดังหนึ่งบัว

ขอให้ได้เป็นดังหนึ่งบัว, ดอกบัว, พนมมือ, พระสงฆ์, พระภิกษุ, ไหว้, ขอพร, แสงธรรม, lotus, Monk,
ขอให้ได้เป็นดังหนึ่งบัว, ดอกบัว, พนมมือ, พระสงฆ์, พระภิกษุ, ไหว้, ขอพร, แสงธรรม, lotus, Monk,

ขอบคุณเครดิตภาพและบทความจาก Sajal Shakya