รักแรก

รักแรก, รัก, ลืมรัก, Love, first love

เขาไม่รักก็เป็นสิทธิ์ผิดด้วยหรือ

ไยยึดถือบ่นบ้าอยากฆ่าเขา

ลืมรักแท้แต่แรกแปลกไม่เบา

พ่อแม่เราน้ำตาคลอรอรักใคร…

 

ขอบคุณเครดิตภาพ และกลอนธรรมะดี ๆ จากพระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล