ความสุขกับความทุกข์

ความสุขกับความทุกข์, ความสุข, ความทุกข์, สุข, ทุกข์, โลกธรรม, ความจริง, กลอน

โลกนี้ไม่มีใครไร้ความทุกข์

มีแต่สุขอย่างเดียวอย่าเที่ยวหา

โลกธรรมความจริงสิ่งธรรมดา

จะเฮฮาโศกเศร้าค่าเท่ากัน

 

ขอบคุณเครดิตภาพ และกลอนธรรมะดี ๆ จากพระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล