อย่านอนตื่นสาย

อย่านอนตื่นสาย อย่าหน่ายหากิน

อย่าหมิ่นเงินน้อย อย่าคอยวาสนา

AS I AM NOW, ONCE WAS HE.

AS HE IS NOW, I WILL BE.