เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม

เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม

ตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษว่า

When in Rome, do as Romans do.