ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี และร่วมประเพณีลอยกระทง 2561

ทอดกฐินสามัคคี, กฐิน, กฐินสามัคคี, วัดมิ่งเมืองธรรมราม วุปเปอร์ทาล, ป้าย, ป้ายไวนิล, ป้ายกฐิน, กองกฐิน, ลองกระทง, กระทง, ประเพณีลอยกระทง ทอดกฐินสามัคคี, กฐิน, กฐินสามัคคี, วัดมิ่งเมืองธรรมราม วุปเปอร์ทาล, ป้าย, ป้ายไวนิล, ป้ายกฐิน, กองกฐิน, ลองกระทง, กระทง, ประเพณีลอยกระทง