คืนวันอันมีค่า

night, คืนวันอันมีค่า, วันเวลา, เวลา, คืนวันล่วงไป, ชีวิตลดน้อย, วันคืน, วันคืนแต่ละวันอย่าให้ล่วงไปเปล่า, อโมฆํ

§ คืนวันอันมีค่า
__________

อโมฆํ ทิวสํ กยิรา~อปฺเปน พหุเกน วา
ยํ ยํ วิวหเต รตฺติ~ตทูนนฺตสฺส ชีวิตํ.

(ขุ. เถร. ๒๖/๓๓๕/๓๕๙ สิริมณฺฑเถรคาถา)

วันคืนแต่ละวันอย่าให้ล่วงไปเปล่า มากหรือน้อยขอให้ได้อะไรบ้า
วันคืนล่วงเลยไปเท่าใด ชีวิตก็ลดน้อยลงไปเท่านั้น

ขอบคุณเครดิตภาพและข้อมูลจาก คีรีวัน มารัญชยะ