ใจเขา ใจเรา

ใจเขา ใจเรา, ใจเขา, ใจเรา, ใจ, ใจคน, คน, คิด, จิตใจ, ธรรมะ, ธรรม, รักษา, ธรรมะรักษา

ใจคน ใจใคร ก็ใจเขา
จะให้เหมือน ใจเรา กระไรได้
ต่างคน ต่างคิด ต่างจิตใจ
จะยึดมั่น ทำไม กับใจคน

ธรรมะ รักษา (ไอรดา นนทะศรี)