การแปลงเลขต่างศักราช

1) ต้องการทำ พ.ศ. เป็น ค.ศ. เอา 543 ลบ พ.ศ.

ต้องการทำ ค.ศ. เป็น พ.ศ. เอา 543 ลบ ค.ศ.

2) ต้องการทำ พ.ศ. เป็น ร.ศ. เอา 2325 ลบ พ.ศ.

ต้องการทำ ร.ศ. เป็น พ.ศ. เอา 2325 ลบ ร.ศ.

3) ต้องการทำ พ.ศ. เป็น จ.ศ. เอา 1181 ลบ พ.ศ.

ต้องการทำ จ.ศ. เป็น พ.ศ. เอา 1181 ลบ จ.ศ.

 

พ.ศ. ย่อมาจาก พุทธศักราช

 

ค.ศ. ย่อมาจาก คริสตศักราช

 

ร.ศ. ย่อมาจาก รัตนโกสินทร์ศก

 

จ.ศ. ย่อมาจาก จุลศักราช

 

อ้างอิงมาจาก หนังสือปฏิทิน 150 ปี ฉบับครอบครัว