ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี สร้างเมรุเผาศพ และบรรพชาสามเณรหมู่ ๙๙ รูป ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านค้อน้อย จ.อุดรฯ

ป้าย, ป้ายไวนิล, ทอดกฐินสามัคคี, สร้างเมรุเผาศพ, บรรพชาสามเณร, วัดศรีบุญเรือง, บ้านค้อน้อย, จ.อุดรธานี, บวชเณร, วัดศรีบุญเรือง บ้านค้อน้อย, บรรพชาสามเณรหมู่, บรรพชา, ทอดกฐิน

ป้าย, ป้ายไวนิล, ทอดกฐินสามัคคี, สร้างเมรุเผาศพ, บรรพชาสามเณร, วัดศรีบุญเรือง, บ้านค้อน้อย, จ.อุดรธานี, บวชเณร, วัดศรีบุญเรือง บ้านค้อน้อย, บรรพชาสามเณรหมู่, บรรพชา, ทอดกฐิน