ขอเชิญร่วมงานอายุวัฒนมงคล พระครูสมุห์คำปุน ฐิตปุญฺโญ ครบรอบ ๕๒ ปี

 

อายุวัฒนมงคล, พระสมุห์คำปุน ฐิตปุญฺโญ, อาจารย์กั้ง, วัดญาณวัฒนาราม, เมืองรูแปร์, ประเทศฝรั่งเศส, วัดญาณวัฒนาราม เมืองรูแปร์ ประเทศฝรั่งเศส

ใกล้มาถึงแล้วหนาวันฉันเกิด
สิ่งประเสริฐทั้งหลายเข้ามานะ
ใครที่เกิดจะร่วมบุญก็เชิญม
จัดร่วมกันเลยไม่ว่าสาธุการ
ทั้งอาหารหวานคาวข้าวแกงหม้

มีทั้งห่อทั้งกล่องมาจากบ้า
ร่วมตักบาตรได้บุญทั่วหน้ากัน
ไม่เดียจฉันท์ทุกเชื้อชาติโมทนา
เชิญเลยนะมาร่วมงานตามวันนี
จงสุขขีสุขขังสตังค์ไม่ขาดหนา
สุขสดชื่นสมหวังทุกทั่วหน้า
ที่ได้มาร่วมวันเกิดประเสริฐเอย…เจริญพร…
…ท่านใดเป็นเจ้าภาพขนมเค้ก บอกด้วยนะ
จะได้อนุโมทนาบุญให้…