อย่านอนตื่นสาย 

อย่านอนตื่นสาย อย่าหน่ายหากิน

อย่าหมิ่นเงินน้อย อย่าคอยวาสนา

อย่าบ้าเลขหวย อย่าสวยเกินแม่

อย่าแส่หาเรื่อง อย่าเคืองคนบ้า