เรียนธรรมะบาลีเมื่อบวชอยู่

เรียนธรรมะบาลี เมื่อบวชอยู่, เป็นพระครู เป็นเจ้าคุณ เป็นมหา, เป็นนาคหลวง เปรียญ ๙ เจ้าปัญญา, ศูนย์ศึกษา บาลี ศักดิ์ศรีชน, เรียนธรรมะ, เรียนบาลี, พระครู, เจ้าคุณ, มหา, พระมหา, ธรรมะบาลี, เรียนประโยค
เรียนธรรมะบาลี เมื่อบวชอยู่, เป็นพระครู เป็นเจ้าคุณ เป็นมหา, เป็นนาคหลวง เปรียญ ๙ เจ้าปัญญา, ศูนย์ศึกษา บาลี ศักดิ์ศรีชน,

ขอบคุณกลอนธรรมะจาก ดร.มหาอดุลย์ คนแรง ป.ธ. ๙