จงเป็นคนดีที่ไม่ดัง

จงเป็นคนดีที่ไม่ดัง  อย่าเป็นคนดังที่ไม่ดี

จงเป็นคนดีที่ไม่ดัง, คนดี, คนดีที่ไม่ดัง, อย่างเป็นคนดังที่ไม่ดี, คนดัง, คนดังที่ไม่ดี
จงเป็นคนดีที่ไม่ดัง, อย่างเป็นคนดังที่ไม่ดี,

“การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖

 

ขอบคุณเครดิตภาพจาก พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล