แม่บารมี

บารมีแม่ที่แผ่กว้าง

     แม่ เป็นคำที่ได้ยินได้ฟังและปรากฏทั่วทุกแห่ง ที่ใดไร้แม่ ที่นั้น

จะขาดพลังและความอบอุ่น แม่จึงต้องติดตามลูกไปทุกทิศทาง

ทุกสาขาอาชีพ เช่น

    แม่แห่งชาติ  ได้แก่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระแม่เจ้าของเราชาวไทย

    แม่ฟ้าหลวง   ได้แก่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า”

    แม่ของลูก     เรียกว่า แม่บังเกิดเกล้า

    แม่ของบ้าน   เรียกว่า แม่ศรีเรือน

    แม่ของรถ-เรือ เรียกว่า แม่ย่านาง

    แม่ของลิเก     เรียกว่า แม่ยก

    แม่ของขี้เมา   เรียกว่า แม่โขง

    แม่ของนักมวย  เรียกว่า แม่ไม้

    แม่ของหญิงที่ไร้ชาย เรียกว่า แม่หม้าย

    แม่ของชายที่มีรัก     เรียกว่า แม่ทูนหัว

    แม่ของนักเล่นแชร์   เรียกว่า แม่ชม้อย แม่นกแก้ว

    แม่ของนักเรียน       เรียกว่า แม่พิมพ์

    แม่ที่เลี้ยงลูกผู้อื่น    เรียกว่า  แม่เลี้ยง แม่บุญธรรม แม่นม

    แม่ของหญิงชายที่มีคู่ เรียกว่า แม่ยาย  แม่ผัว

    แม่ของนักก่อสร้าง     เรียกว่า แม่แบบ

    แม่ของทหาร            เรียกว่า แม่ทัพ

    แม่ของคนอยากมีคู่    เรียกว่า แม่สื่อแม่ชัก

    แม่ของชาวพระโขนง  เรียกว่า แม่นาค

    แม่ของโสเภณี          เรียกว่า แม่เล้า

    แม่ที่ไม่ดี                 เรียกว่า แม่รีแม่แรด ฯ 

สิ่งที่แม่ให้….

         แม่ ท่านกล่าวว่าเป็นยอดนักเสียสละของลูก ไม่มีสิ่งใดที่จะแหนหวง 

แม้แต่เลือดในทรวงยังรองให้ดื่มได้ ถึงแม้ชีวิตแม่ก็ย่อมสละให้ หากเป็นไป

เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของลูก 

 

ขอบคุณข้อมูล : เทศนาวาไรตี้ พระพิจิตรธรรมพาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน)