ประกายแห่งแสง

ประกาย, พญานาค, ฟ้าสีคราม, มิตรภาพ, เห็นแก่ตัว, หลังคา , แสงแดด, ประกายแสง, ศิลปะ, photo, art, sky, serpent

ขอบคุณรูปภาพ คติธรรมะ ดีๆ จาก พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล