นาค

นาค แปลว่า ผู้ประเสริฐ, ผู้ไม่มีทุกข์,

ผู้ไม่ทำบาป

 

นาค ในที่ทั่วไป หมายถึง ผู้ไปอยู่วัด

เพื่อเตรียมตัวจะบวช หรือเรียกผู้ที่ปลงผม

นุ่งห่มชุดนาคตอนจะเข้าโบสถ์ เรียกว่า

เจ้านาค ก็มี

ที่นำคำว่า นาค มาใช้เรียกผู้จะบวชนั้น

ต้นเค้ามาจากนิทานที่ว่า มีพญานาคปลอม

ตัวมาบวชเป็นพระตอนหลังถูกจับได้จึง

ต้องสละสมณเพศไป พญานาคมีความเสีย

ดายและเสียใจที่เป็นพระไม่ได้ เพราะเป็น

สัตว์ดิรัจฉาน จึงขอฝากคำว่า นาค ไว้

สำหรับเรียกคนที่จะบวช เพื่อเป็นเคล็ดว่า

นาคสามารถบวชพระได้

 

นาค นอกจากหมายถึง ผู้บวช พญานาคแล้ว

ยังหมายถึงช้างก็ได้ ในคัมภีร์ศาสนา

บางแห่งยัง หมายถึง ภิกษุด้วย