ถึงเป็นคนไร้คู่ ก็อย่าอยู่อย่างไร้ค่า

ถึงเป็นคนไร้คู่ ก็อย่าอยู่อย่างไร้ค่า, ถึงเป็นคนไร้คู่, ก็อย่าอยู่อย่างไร้ค่า คนไร้คู่, คนไม่มีคู่
ถึงเป็นคนไร้คู่ ก็อย่าอยู่อย่างไร้ค่า,