ปญฺญาสาโร

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

ปญฺญาสาโร  อ่านว่า ปัญญาสาโร  แปลว่า ผู้มีปัญญาเป็นสาระ