วิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์เจริญแบบไหน

วิทยาศาสตร์เจริญตามกิเลส, พุทธศาสตร์เจริญเพื่อพ้นกิเลส, กิเลส, วิทยาศาสตร์ล พุทธศาสตร์, เครื่องบิน, AirAsia, ช่อฟ้า, เครื่องบินสีแดง