ความดีที่ทำไว้

สยํ กตานิ ปุญฺญานิ สมฺปรายิกํ , ความดี, ความดีที่ทำไว้, มิตร, พระ, พระพุทธรูป, สยํ กตานิ, ปุญฺญานิ สมฺปรายิกํ

สยํ กตานิ ปุญฺญานิ สมฺปรายิกํ
ความดีที่ทำไว้เอง เป็นมิตรติดตามตัวไปเบื้องหน้า

ขอบคุณเครดิตภาพจาก
เพจบ้านหลังน้อย – ของคนอีสาน