ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี และร่วมประเพณีลอยกระทง 2561