กรรม

กรรม แปลว่า การทำ, การกระทำ เป็นคำ กลาง ๆ ยังไม่บ่งว่าเ […]

กรรม Read More »