ปักษ์

ปักษ์ แปลว่า ข้าง, ฝ่าย, ส่วน    ปักษ์ หมายถึง ครึ่งหนึ […]

ปักษ์ Read More »