คาถามหาอุด

อุทธัง อัทโธ นะโมพุทธายะ คาถาบทนี้ ท่านว่า ภาวนาปัองกัน …

คาถามหาอุด Read More »