คาถามหาอุด

อุทธัง อัทโธ นะโมพุทธายะ คาถาบทนี้ ท่านว่า ภาวนาปัองกัน […]

คาถามหาอุด Read More »