งดเว้นการทำร้าย ปากร้าย คิดร้าย

ขอบคุณเครดิตภาพจาก พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล

งดเว้นการทำร้าย ปากร้าย คิดร้าย Read More »