จิต

จิต แปลว่า ธรรมชาติที่นึกคิดอารมณ์ ธรรมชาติที่รู้อารมณ์ […]

จิต Read More »