ชยาภินนฺโท

ชยาภินนฺโท อ่านว่า ชะยาภินันโท แปลว่า ผู้เพลิดเพลินยิ่ง […]

ชยาภินนฺโท Read More »