ฐิตกุสโล

ฐิตกุสโล อ่านว่า ฐิตะกุสะโล แปลว่า ผู้มีกุศลดำรงอยู่แล้ …

ฐิตกุสโล Read More »