ฐิตปาสํโส

ฐิตปาสํโส อ่านว่า ฐิตะปาสังโส แปลว่า ผู้มีความสรรเสริญด […]

ฐิตปาสํโส Read More »